Bärgning Visby Assistance Bärgaren Gotland AB
Dygnet runt
Året runt
Telefon
Rikstäckande
020 38 38 38
Lokalt
0498-22 10 80
Rikstäckande
020 38 38 38

Våra fordon

<b>Garagebärgare</b><br/>Våra Garagebärgare är starka, smidiga och kraftfulla. Passar perfekt till platser som annars är svårtillgängliga för våra större bärgare. Garagebärgare
Våra Garagebärgare är starka, smidiga och kraftfulla. Passar perfekt till platser som annars är svårtillgängliga för våra större bärgare.
<b>Flakbärgare</b><br/>Våra flakbärgare är effektiva vid fordonstransporter. Med våra flakbärgare har vi även möjlighet att transportera flera fordon samtidigt. Flakbärgare
Våra flakbärgare är effektiva vid fordonstransporter. Med våra flakbärgare har vi även möjlighet att transportera flera fordon samtidigt.